BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ


Bildiri Gönderim Son Tarihi 18 Aralık 2020

TMC 2020 Çevrim içi Sempozyumu’na değerli çalışmalarınız sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilecektir. Tüm başvurular, sempozyumun web sitesindeki “ Bildiri Özet Gönderimi” linki üzerinden gerçekleştirilecektir.
Sistemde kayıtlı olmayan üyelerimizin öncelikle kullanıcı adı ve şifre alarak yeni bir kullanıcı oluşturmaları gerekmektedir. Sisteme bildiri özetleri yüklenirken “sözlü” veya “poster” bildiri seçeneklerinden biri seçilmelidir.
Bağımsız hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin sözlü veya poster bildiri şeklinde kabul edilmesine TMC 2020 Çevirim içi Sempozyumu Bilimsel Kurulu karar verecektir.
Sözlü ve Poster Bildiri gönderimleri son tarihi 18 Aralık 2020’dir.

Sözlü ve Poster Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
 • Bildiri özeti 350 kelimeyi geçmemelidir.( bildiri başlığı hariç, özetlerde kaynakça zorunlu değildir )
 • Bildiri başlığı çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetleri yapısal formatta olmalı; “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular ve Sonuçlar” “Kaynaklar” bölümlerini içermelidir.
 • Her bildiride (kullanılmak istenirse) 1 tablo ve 1 şekil kabul edilecektir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
Kabul Yazısı
 • Bildiri özetleri kabul yazıları 21 Aralık 2020 tarihinden itibaren, bildiri özetini sistem üzerinden giren yazarın belirtmiş olduğu e-mail adresine gönderilmeye başlanacaktır.
 • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
 • Kabul edilmiş bildirilerde sunum yapacak olan kişinin, 22 Aralık 2020 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri
Sözlü bildirilerin, “zoom” ya da benzer bir programla sunum ve sunucunun aynı anda görülebileceği şekilde kayıt edilerek, organizasyon sekreteryasına ulaştırılması gerekmektedir. Sözlü bildiri oturumlarında sunum video üzerinden yapılacaktır, tartışma bölümünde ise sunum yapan kişinin çevirim içi olarak oturumda bulunması zorunludur.

Poster bildirileri, kabul yazılarında gönderilecek örneğe göre PDF formatında hazırlanıp, elektronik dosya şeklinde organizasyon sekreteryasına ulaştırılması gerekmektedir. Poster Bildirileri, e-poster sunum alanında yayınlanacaktır.
Sözlü Sunumlar İçin Dikkat Edilmesi Gerekli Önemli Ek Bilgiler

TMC 2020 Çevrim içi Sempozyumu’na “Poster Sunum” ve “Sözlü Sunum” olarak kabul edilen çalışmaların özetleri “Sempozyum Bildiri Kitabı”nda yer alacaktır.

Tam metin sözlü bildiriler ise sempozyum bitiminden sonra 8 Ocak 2021 tarihine kadar kabul edilecek ve Ocak ayı sonunda ayrıca tam metin olarak "Sempozyum Bildiri Kitabı"nda web sitemizden yayınlanacaktır.


Tam Metin Sözlü Bildirilere Ait Yazım Kuralları
 • Tam metinler, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Kısaca;
  • Metin yapısal olarak düzenlenmeli; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Kaynaklar (en fazla 20 adet) bölümlerini içermeli ve en fazla 2000 sözcükten oluşmalıdır (tablo içi sözcük sayısı dahildir)
  • Tam metinler “Arial” formatında, 11 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır.
  • Tablo ve şekiller “Bulgular” bölümün içine eklenmeli, en fazla iki tablo ve iki (şekil, grafik ve/veya resim) figür kullanılmalıdır.
  • Eğer kullanılacaksa Şekil/Grafik yapısı, TMC dergisi yazım kurallarında belirtildiği gibi olmalıdır.
  • Metin altına 3 ile 5 arasında anahtar sözcük eklenmelidir