ANA KONULAR

    → Antimikrobiyaller ve Antimikrobiyal Direnç
    → Mikrobiyolojide Ar-Ge Çalışmaları
    → Aşılar ve Aşı Çeşitliliği
    → Bakteriyolojide Güncel Konular
    → COVID-19 Pandemisi
    → Ekoloji, Evrim ve Biyoçeşitlilik
    → Farmasötik Mikrobiyoloji
    → Hastane Enfeksiyonları
    → Kanser Mikrobiyolojisi
    → Konak-Mikrop İlişkisi
    → Küresel Salgınlar
    → Mikolojide Güncel Konular
    → Mikrobiyota ve Probiyotikler
    → Moleküler Mikrobiyoloji
    → Otoimmünite
    → Parazitolojide Güncel Konular
    → Sendromik Yaklaşımlar
    → Su ve Gıda Mikrobiyolojisi
    → Toplum Sağlığı Mikrobiyolojisi
    → Transplantasyon Mikrobiyolojisi
    → Uygulamalı ve Çevresel Mikrobiyoloji
    → Veteriner Mikrobiyoloji
    → Virolojide Güncel Konular
    → Yapay Zekâ Uygulamaları ve Biyoinformatik
    → Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Mikroorganizmalar
    → Zoonozlar
    → Sektör Sorunları