A-Z BİLGİLER

TTB Kredilendirme
TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, Türk Tabipler Birliği tarafından Sürekli Tıp Eğitimi (STE), 17 TTB-STE/SMG Kredi Puanı ile kredilendirilmiştir. Bu krediler ile ilgili TTB-STE formları katılımcılara doldurulup, tarafımıza iletilmek üzere gönderilecektir. TTB Kurulu tarafından kredilendirilen tüm etkinlikler sadece tıp doktorlarını kapsadığından, yalnızca tıp doktorlarının kimlik bilgilerinin bulunması konusunda gerekli duyarlılığı göstermenizi rica ederiz.

Kongre Bilimsel Programı
Kongre bilimsel programı www.tmcvirtual2020.org adresinde yayınlanacaktır.

Sempozyum Endüstri Sergi Alanı
Virtual stant alanı, tüm kongre boyunca bilimsel program saatlerinde ziyarete açık kalacaktır.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir.

Bilimsel Program
Bilimsel programa erişmek için tıklayınız.

Ekran Alıntısı ve Kayıtlar
Telif hakları sebebi ile, sunumların ekran alıntısına veya kayıt edilmesine izin verilmemektedir.